Ηλιακοί Θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΗΛΙΟΑΚΜΗ (MEGASUN)

Ράβδος μαγνησίου – αντικατάσταση ράβδου μαγνησίου σε ηλιακά θερμοσίφωνα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

Για την αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου, προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

1. Κλείστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

2. Αδειάστε το νερό από την δεξαμενή.

3. Αφαιρέστε την ηλεκτρική αντίσταση και ξεβιδώστε την παλιά φθαρμένη ράβδο μαγνησίου και βιδώστε τη νέα. Τοποθετήστε την ηλεκτρική αντίσταση αφού πρώτα ελέγξετε εάν η ελαστική φλάτζα δεν έχει καταστραφεί. Εάν έχει φθαρεί αντικαταστήστε τη με μία νέα.

4. Ανοίξτε την παροχή νερού για να γεμίσει η δεξαμενή και βεβαιωθείτε ότι έχει στεναγοποιηθεί πλήρως.

5. Αφού έχει γεμίσει πλήρως η δεξαμενή, ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος.

Σημειώσεις:

Η αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου θα πρέπει να γίνεται με μέριμνα και έξοδα του πελάτη και θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο διανομέα. Τα διαστήματα για την αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου μπορεί να είναι κάθε 6 μήνες έως κάθε 2 χρόνια ανάλογα από την ποιότητα του νερού. Σε περιοχές όπου τα συνολικά διαλυόμενα σταθερά (T.D.S.) υπερβαίνουν τα 600ppm είναι απαραίτητη η τοποθέτηση φίλτρου.