66 / 100

Χρήσιμες Πληροφορίες

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΗΛΙΟΑΚΜΗ (MEGASUN)

Πληροφορίες, αντιμετώπιση προβλημάτων, αντικατάσταση ράβδου μαγνησίου, ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού

Χρήσιμες Πληροφορίες

Ποιόν ηλιακό θερμοσίφωνα να επιλέξω (πίνακας καταναλώσεων ζεστού νερού)

 • Ο ηλιακός θερμοσίφωνας φθάνει την μέγιστη απόδοσή του σε δύο περίπου ημέρες μετά την εγκατάστασή του. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ημερών σας, συνιστάται να αποφύγετε την κατανάλωση ζεστού νερού ακόμη και εάν έχει ηλιοφάνεια.
 • Ελέγχετε κάθε χρόνο το επίπεδο του υγρού στο κλειστό κύκλωμα. Το κλειστό κύκλωμα θα πρέπει να συμπληρώνετε μόνο με το θερμικό υγρό.
 • Σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ σκόνη σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε με νερό το τζάμι του συλλέκτη κάθε δυο μήνες, έτσι ώστε να απομακρύνεται την σκόνη που συσσωρεύεται πάνω στο τζάμι, εκτός και εάν υπάρχει αρκετή βροχόπτωση.
 • Σε περίπτωση σπασίματος του τζαμιού του συλλέκτη, το τζάμι θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ζημία στον συλλέκτη.
 • Για όλους τους θερμοσίφωνες, οι αρχές και οι κώδικες απαιτούν να ελέγχεται η λειτουργία των βαλβίδων, μια φορά το χρόνο. Εμείς συνιστούμε επίσης το ίδιο διάστημα να ελέγχεται, τις βίδες, τα παξιμάδια, τα ούπα, τα στριφώνια και τα ελάσματα στήριξης, μην τυχόν και έχουν χαλαρώσει ή φθαρεί κυρίως όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη κοντά στη θάλασσα.
 • Σε περίπτωση φθοράς τους, θα πρέπει να αντικατασταθούν με έξοδα του αγοραστή.
 • Kατά την διάρκεια μακράς απουσίας (όπως, καλοκαιρινές διακοπές) συνιστάται να σκεπάζετε τους συλλέκτες με ένα αδιαφανές κάλυμμα.
 • Από την στιγμή που γεμίζεται η δεξαμενή με νερό δεν θα πρέπει να αδειάζεται (εκκενώνεται) για πολλή ώρα, παρά μόνο όταν πρόκεται για την αλλαγή της ραβδου μαγνησίου ή της ηλεκτρικής αντίστασης που απαιτείται μικρός χρόνος, καθ’ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές και αποκόλληση της εσωτερικής προστασίας της δεξαμενής.
 • Σε περιοχές οπου η πίεσης παροχής νερού ξεπερνάει τα 6 Bar είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί μειωτήρας πίεσης.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΖΕΣΤO ΝΕΡO ΜΕ ΤOΝ ΗΛΙO

 1. Ελέγξτε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις του ηλιακού θερμοσίφωνα για διαρροή.
 2. Ελέγξτε το επίπεδο του υγρού στο κλειστό κύκλωμα και συμπληρώστε εάν χρειασθεί (βλέπε οδηγίες σελ.16)
 1. Ελέγξτε τους σωλήνες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν συστραφεί ή λυγίσει .
 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέρας παγιδευμένος μέσα στους συλλέκτες και στην δεξαμενή.
 3. Βεβαιωθείτε ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι τοποθετημένος σε οριζόντια θέση.
 4. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού δεν είναι αναμιγμένη με κάποια παροχή κρύου νερού.
 5. Ελέγξτε για τυχόν αργή διαρροή από τις υδραυλικές σωληνώσεις του σπιτιού ή από την βρύση.
 6. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις της δεξαμενής και του συλλέκτη έχουν γίνει σωστά και δεν υπάρχει διαρροή.
 7. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο (δέντρο, κτίριο….κτλ) που να σκιάζει τον ηλιακό θερμοσίφωνα ή μέρος αυτού.

Επίσης τα παρακάτω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

 1. Η χρήση του ζεστού νερού να είναι μεγαλύτερη από την χωρητικότητα της συσκευής.
 2. Υπάρχουσες καιρικές συνθήκες
 3. Μεγάλη κατανάλωση ζεστού νερού το βράδυ.
 4. O πελάτης να μην έχει καταλάβει την χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης.
 5. Oι προσδοκίες του πελάτη για την απόδοση του συτήματος. Εάν ο ηλιακός σας θερμοσίφωνας

εξακολουθεί να μην σας παρέχει ζεστό νερό, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.

Β. ΕΑΝ O ΗΛΙΑΚOΣ ΘΕΡΜOΣΙΦΩΝΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΖΕΣΤO ΝΕΡO ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

 1. Κλείστε την παροχή ρεύματος και μετακινήστε το καπάκι της αντίστασης.
 2. Ελέγξτε τον θερμικό διακόπτη ασφαλείας F στον θερμοστάτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι πατημένος προς τα μέσα.
 3. Ελέγξτε τη καλωδιακή σύνδεση του θερμοστάτη με την ηλεκτρική αντίσταση.
 4. Ελέγξτε εάν ο θερμοστάτης εχει ρυθμιστεί σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τις ανάγκες του πελάτη.
 5. Ελέγξτε την ίδια την ηλεκτρική αντίσταση.
 6. Ελέγξτε την κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 1. Ανοίξτε το ηλεκτρικό ρεύμα και ελέγξτε εάν η παροχή των βολτ είναι στα σημεία των αντίστοιχων πόλων της αντίστασης. O έλεγχος και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα πρέπει να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.

Για την αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου, προβείτε στις παρακάτω ενέργειες:

 1. Kλείστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 2. Αδειάστε το νερό από την δεξαμενή
 3. Αφαιρέστε την ηλεκτρική αντίσταση και ξεβιδώστε την παλιά φθαρμένη ράβδο μαγνησίου και βιδώστε τη νέα. Τοποθετήστε την ηλεκτρική αντίσταση αφού πρώτα ελέγξετε εάν η ελαστική φλάτζα δεν έχει καταστραφεί. Εάν έχει φθαρεί αντικαταστήστε τη με μία νέα.
 4. Ανοίξτε την παροχή νερού για να γεμίσει η δεξαμενή και βεβαιωθείτε ότι έχει στεναγοποιηθεί πλήρως.
 5. Αφού έχει γεμίσει πλήρως η δεξαμενή, ανοίξτε την κεντρική παροχή ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου θα πρέπει να γίνεται με μέριμνα και έξοδα του πελάτη και θα πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο διανομέα. Τα διαστήματα για την αντικατάσταση της ράβδου μαγνησίου μπορει να είναι κάθε 6 μήνες έως κάθε 2 χρόνια ανάλογα από την ποιότητα του νερού. Σε περιοχές όπου τα συνολικά διαλυόμενα σταθερά (T.D.S.) υπερβαίνουν τα 600ppm είναι απαραίτητη η τοποθέτηση φίλτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Oι προδιαγραφές των προϊόντων, των εξαρτημάτων του, των υλικών (όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, θερμοστάτες, βαλβίδες…κτλ) είναι σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα. Θα πρέπει να

βεβαιωθείτε ότι αυτές οι προδιαγραφές είναι συμφωνα με τα προτυπα και τους κανονισμούς (υδραυλικούς, ηλεκτρικούς , υγιεινής, πολεοδομικούς και άλλους) πουισχύουν στην χώρα σας. Το κατάστημα πώλησης έχει την ευθύνη για την πώληση και/ή εγκατάσταση του προιόντος προς τον αγοραστή.

Η ΗΛΙOΑΚΜΗ Α.Ε. σε καμμία περίπτωση δεν είναι υπεύθυνη για ζημίες σε τρίτους για οποιαδήποτε αιτία και λόγο, όπως από λανθασμένη εγκατάσταση των προϊόντων και/ή των εξαρτημάτων τους, μη συμμόρφωση με τα πρότυπα και κανονισμούς (υδραυλικούς, ηλεκτρικούς, υγιεινής, πολεοδομικούς και άλλους) που ισχύουν στην περιοχή σας. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ισχύουν οι όροι της εγγύησης.

Δείτε τους όρους και προϋποθέσεις εγγύησης των προϊόντων στο www.helioakmi.com