Ηλιακός θερμοσίφωνας και η λειτουργία του

Ηλιακός θερμοσίφωνας είναι η συσκευή που χρησιμοποιεί ηλιακή θερμική ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού. Ένας τυπικός ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελείται από έναν ηλιακό συλλέκτη , τοποθετημένο στην οροφή ενός κτιρίου και συνδεδεμένο με μία δεξαμενή αποθήκευσης ζεστού νερού (boiler).

 

Ανάλογα με το σύστημα, το μη θερμαινόμενο νερό μπορεί να κυκλοφορήσει από τη δεξαμενή μέσω του συλλέκτη για να θερμανθεί απευθείας ή μπορεί να θερμανθεί από ένα ρευστό ανταλλαγής θερμότητας υψηλής χωρητικότητας που θερμάνθηκε στον συλλέκτη και μεταφέρει τη θερμότητά του μέσω σωλήνων στο νερό μέσα στη δεξαμενή.

Ενώ η μεταφορά θερμότητας από τον ηλιακό συλλέκτη στο μη θερμαινόμενο νερό μπορεί να διευκολυνθεί παθητικά χωρίς μηχανικά μέσα, τα <<ενεργά >>  συστήματα ηλιακού ζεστού νερού χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για την κυκλοφορία του υγρού ανταλλαγής θερμότητας και για την λειτουργία των μηχανικών αντλιών και ελεγκτών.

Η παραγωγή ζεστού νερού από ένα ηλιακό σύστημα εξαρτάται γενικά από την αποτελεσματικότητα του συλλέκτη και ολόκληρου του σχεδιασμού του συστήματος. Ο σχεδιασμός ενός αποτελεσματικού συστήματος ηλιακού ζεστού νερού απαιτεί κατάλληλο μέγεθος συλλέκτη και δεξαμενής αποθήκευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις χρήσης για ζεστό νερό.

Η απόδοση του συλλέκτη εξαρτάται από την απόδοση του ηλιακού απορροφητή, ενώ η συνολική απόδοση του συστήματος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (θερμοκρασία νερού και περιβάλλοντος, μόνωση, όγκος νερού, τύπος συλλέκτη, τοποθεσία, τοπικό καιρό, ποσότητα ηλιακού φωτός που λαμβάνει ο συλλέκτης κλπ).

 Επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Πριν αγοράσετε και εγκαταστήσετε ένα ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού, πρέπει να κάνετε τα εξής :

Υπολογίστε το κόστος και την ενεργειακή απόδοση ενός ηλιακού συστήματος . προσδιορίστε το σωστό μέγεθος του συστήματος και διερευνήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την τοποθέτησή του.

Εγκατάσταση και συντήρηση του ηλιακού συστήματος

Η σωστή εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (κλίμα, ηλιακοί πόροι, ασφάλεια κλπ.).

Επομένως είναι καλύτερα να έχετε έναν εξειδικευμένο εργολάβο ηλιακών συστημάτων εγκατάστασης του συστήματός σας.

Μετά από την εγκατάσταση, η σωστή συντήρηση του συστήματος είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του. Τα υδραυλικά και τα άλλα συμβατά εξαρτήματα θέρμανσης νερού απαιτούν την ίδια συντήρηση με τα συμβατά συστήματα. Τα τζάμια μπορεί να χρειαστεί να καθαριστούν σε ξηρά κλίματα όπου το νερό της βροχής δεν μπορεί να τα ξεβγάλει φυσικά. Η συντήρηση του ηλιακού συστήματος είναι αρκετά σπάνια, κάθε 3-5 χρόνια από κάποιον ειδικό. Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα απαιτούν ανταλλακτικά μετά από μια δεκαετία.

Επιλογή μάρκας

Κατά την επιλογή της μάρκας του ηλιακού θερμοσίφωνα πρέπει να λάβετε υπόψην σας τα εξής :

Έχει η εταιρεία την εμπειρία κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης ηλιακών συστημάτων ; Όσο περισσότερη εμπειρία τόσο το καλύτερο.

Έχει η εταιρεία πιστοποιήσεις ;

Επιλέξτε εταιρεία με τις περισσότερες πιστοποιήσεις.