Ηλιακοί Θερμοσίφωνες τριπλής ενέργειας GLASS

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΗΛΙΟΑΚΜΗ (MEGASUN)

Συμβουλές: Οδηγίες μετά την εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιακοί συλλέκτες – προστασία, συντήρηση

OΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

O ηλιακός θερμοσίφωνας φθάνει την μέγιστη απόδοσή του σε δύο περίπου ημέρες μετά την εγκατάστασή του. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων ημερών, συνιστάται να αποφύγετε την κατανάλωση ζεστού νερού ακόμη και εάν έχει ηλιοφάνεια.

Ελέγχετε κάθε χρόνο το επίπεδο του αντιψυκτικού υγρού στο κλειστό κύκλωμα. Το κλειστό κύκλωμα θα πρέπει να συμπληρώνεται μόνο με το αντιψυκτικό – θερμικό υγρό SOLATHERM ή NEUTRAGUARD.

Σε περιοχές όπου υπάρχει πολύ σκόνη σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε με νερό το τζάμι του ηλιακού συλλέκτη κάθε δυο μήνες, έτσι ώστε να απομακρύνετε την σκόνη που συσσωρεύεται πάνω στο τζάμι, εκτός και εάν υπάρχει αρκετή βροχόπτωση.

Σε περίπτωση σπασίματος του τζαμιού του ηλιακού συλλέκτη, το τζάμι θα πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως έτσι ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ζημιά στον συλλέκτη.

Για όλους τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, οι αρχές και οι κώδικες απαιτούν να ελέγχεται η λειτουργία των βαλβίδων, μια φορά το χρόνο. Εμείς συνιστούμε επίσης το ίδιο διάστημα να ελέγχετε, τις βίδες, τα παξιμάδια, τα ούπα, τα στριφώνια και τα ελάσματα στήριξης, μην τυχόν και έχουν χαλαρώσει ή φθαρεί κυρίως όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη κοντά στη θάλασσα. Σε περίπτωση φθοράς τους, θα πρέπει να αντικατασταθούν (με έξοδα του αγοραστή).

Kατά την διάρκεια μακράς απουσίας (όπως, καλοκαιρινές διακοπές) συνιστάται να σκεπάζετε τους ηλιακούς συλλέκτες με ένα αδιαφανές κάλυμμα. Αυτό το συνιστούμε για να αποφεύγεται η εξάτμιση του αντιψυκτικού υγρού, λόγω της πολύ υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται, αφού δεν γίνεται καμία κατανάλωση ζεστού νερού.

Από την στιγμή που γεμίζεται η δεξαμενή με νερό δεν θα πρέπει να αδειάζεται (εκκενώνεται) για πολλή ώρα, παρά μόνο όταν πρόκεται για την αλλαγή της ράβδου μαγνησίου ή της ηλεκτρικής αντίστασης που απαιτείται μικρός χρόνος, καθ’ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν ρωγμές και αποκόλληση της εσωτερικής προστασίας της δεξαμενής.

Σε περιοχές όπου η πίεση παροχής νερού ξεπερνάει τα 6 Bar είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί μειωτήρας πίεσης. Όταν στο δίκτυο νερού υπάρχει συσκευή αποσκλήρυνσης νερού θα πρέπει να ρυθμίζεται εντός των ορίων 8-9 (και όχι στο ‘0’) . Δεν πρέπει να γίνεται πλήρη αποσκλήρυνση γιατί όταν το παραγόμενο νερό μετά την επεξεργασία του έχει σκληρότητα ” 0 ” ή κοντά στο ” 0 ”, το νερό γίνεται επιθετικό ηλεκτρολυτικά .

Σε συνδέσεις ηλιακών σε σειρά θα πρέπει απαραιτήτως στο τελευταίο ηλιακό να τοποθετείται κυκλοφορητής (για ανακυκλοφορία) ούτως ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του(των ) τελευταίου(ων) ηλιακού(ών).