Ηλιακοί Θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος GLASS

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΗΛΙΟΑΚΜΗ (MEGASUN)

Συμβουλές: Οδηγίες μετά την εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιακοί συλλέκτες – προστασία, συντήρηση

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Α. ΕΑΝ O ΗΛΙΑΚOΣ ΘΕΡΜOΣΙΦΩΝΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΖΕΣΤO ΝΕΡO ΜΕ ΤOΝ ΗΛΙO

1. Ελέγξτε προσεκτικά όλες τις συνδέσεις του ηλιακού θερμοσίφωνα για διαρροή.

2. Ελέγξτε το επίπεδο του αντιψυκτικού υγρού στο κλειστό κύκλωμα και συμπληρώστε εάν χρειασθεί
(δείτε οδηγίες).

3. Ελέγξτε τους σωλήνες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν συστραφεί ή λυγίσει.

4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέρας παγιδευμένος μέσα στους ηλιακούς συλλέκτες και στην δεξαμενή.

5. Βεβαιωθείτε ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι τοποθετημένος σε οριζόντια θέση.

6. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ζεστού νερού δεν είναι αναμιγμένη με κάποια παροχή κρύου νερού.

7. Ελέγξτε για τυχόν αργή διαρροή από τις υδραυλικές σωληνώσεις του σπιτιού ή από την βρύση.

8. Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις της δεξαμενής νερού και του ηλιακού συλλέκτη έχουν γίνει σωστά και δεν υπάρχει διαρροή.

9. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο (δέντρο, κτίριο, κ.τ.λ.) που να σκιάζει τον ηλιακό θερμοσίφωνα ή μέρος αυτού.

Επίσης τα παρακάτω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

10. Αν η χρήση του ζεστού νερού να είναι μεγαλύτερη (περισσότερη) από την χωρητικότητα της συσκευής.

11. Οι υπάρχουσες καιρικές συνθήκες (αν έχει παρατεταμένη συννεφιά και κρύο).

12. Αν γίνεται μεγάλη κατανάλωση ζεστού νερού το βράδυ.

13. O πελάτης να μην έχει καταλάβει την χρήση της ηλεκτρικής αντίστασης.

14. Oι προσδοκίες του πελάτη για την απόδοση του συστήματος. Κάθε σύστημα, ανάλογα με την χωρητικότητα του δοχείου νερού και την επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών, παράγει συγκεκριμμένη ποσότητα ζεστού νερού. Για μεγάλες καταναλώσεις, χρειάζεται μεγάλο σύστημα.

Εάν ο ηλιακός σας θερμοσίφωνας εξακολουθεί να μην σας παρέχει ζεστό νερό, καλέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο.

Β. ΕΑΝ O ΗΛΙΑΚOΣ ΘΕΡΜOΣΙΦΩΝΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΖΕΣΤO ΝΕΡO ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

1. Κλείστε την παροχή ρεύματος και μετακινήστε το καπάκι της αντίστασης.

2. Ελέγξτε τον θερμικό διακόπτη ασφαλείας F στον θερμοστάτη, ο οποίος θα πρέπει να είναι πατημένος προς τα μέσα.

3. Ελέγξτε την καλωδιακή σύνδεση του θερμοστάτη με την ηλεκτρική αντίσταση.

4. Ελέγξτε εάν ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τις ανάγκες του πελάτη.

5. Ελέγξτε την ίδια την ηλεκτρική αντίσταση.

6. Ελέγξτε την κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

7. Ανοίξτε το ηλεκτρικό ρεύμα και ελέγξτε εάν η παροχή των βολτ είναι στα σημεία των αντίστοιχων πόλων της αντίστασης.

O έλεγχος και οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις θα πρέπει να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο.